fbpx

Rehabilitacja kardiologiczna

 

Czym jest rehabilitacja kardiologiczna?

 

Rehabilitacja kardiologiczna jest sumą działań medycznych, stosowanych u pacjentów po incydentach kardiologicznych (zawał mięśnia sercowego, choroba niedokrwienna, stan po zabiegach angioplastyki naczyń wieńcowych, operacjach kardiochirurgicznych), koniecznych do usunięcia lub zmniejszenia przyczyn leżących u podłoża choroby.

Rehabilitacja kardiologiczna stwarza optymalne warunki fizyczne, psychiczne i społeczne, w celu umożliwienia pacjentowi powrotu do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

Niestety pacjenci i lekarze bardzo często lekceważą rehabilitację kardiologiczną.

Jest ona bardzo ważna, ponieważ ratuje życie i zapobiega nawrotom choroby.

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza umieralność wśród pacjentów o około 40%.

Cele rehabilitacji kardiologicznej:

  • skrócenie okresu leczenia i szybszy powrót do zdrowia,
  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia nawrotów,
  • zapobieganie inwalidztwu,
  • przywrócenie równowagi psychicznej.

Zajęcia są prowadzone w oparciu o Program Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Pacjentem opiekuje się zespół, składający się z lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa i dietetyka. Zajęcia trwają 4 – 8 tygodni, składają się z badań diagnostycznych, ćwiczeń usprawniających, edukacji z zakresu chorób serca i dietetyki. Przedstawiane są techniki relaksacji i sposoby radzenia sobie ze stresem.