Platforma Balance SD

Platforma do diagnostyki stabilności i treningu równowagi
Badanie pacjenta na platformie Balance SD

Czym jest platforma Balance SD?

Używana w naszej katowickiej klinice platforma, jest uznanym na całym świecie urządzeniem do obiektywnego badania równowagi, oraz stabilności. Dzięki wykorzystaniu tego narzędzia, można diagnozować zaburzenia w obrębie kontroli nerwowo-mięśniowej, zaburzenia układu przedsionkowego, oraz oceniać ryzyko upadków wynikające z deficytów kontroli ciała.

Narzędzie to pozwala także prowadzić trening zaburzonych funkcji na podłożu stabilnym i niestabilnym. Każda aktywność jest monitorowana i archiwizowana, a pacjent podczas treningu wykorzystuje feedback wizualny do intensyfikacji działań terapeutycznych.

Biodex SD ćwiczenie równowagi

Jakie informacje uzyskujemy dzięki badaniu ?

Urządzenie firmy Biodex, pozwala tworzyć raporty przeprowadzonych badań i terapii, dzięki czemu dane te wykorzystywane są do analizy porównawczej. Jest to szczególnie ważne w przypadku oceny skuteczności działań terapeutycznych po określonym czasie, ale także do oceny sportowców przed i po okresie treningowym, czy przygotowawczym. W raportach uzyskujemy dane takie jak poziomy równowagi w statyce i dynamice, zakresy bezpiecznych wychyleń, rozkład ciężaru ciała pomiędzy kończynami. Narzędzie to pozwala nam także na diagnozowanie zaburzeń pracy układu więzadłowego, co jest szczególnie istotne w prewencji urazów tychże.
Biodex SD wyniki badania

W jakich przypadkach wykorzystujemy Balance SD?

System jest przez nas wykorzystywany do diagnostyki, oraz terapii pacjentów z różnorodnymi zaburzeniami i uszkodzeniami ciała w których występują zaburzenia równowagi i koordynacji ciała. Są to między innymi:

  • osoby po urazach i kontuzjach układu ruchu( uszkodzenia więzadeł, skręcenia, złamania)
  • sportowcy - prewencja kontuzji i diagnostyka zaburzeń napięcia
  • osoby starsze ze zwiększonym ryzykiem upadków
  • pacjenci z zaburzeniami neurologicznymi - polineuropatiami, parkinsonem, po udarach
  • osoby z zaburzenimi układu przedsionkowego

Pacjentka ćwicząca na platformie Balance SD