Egzoszkielet Ekso GT

Zaawansowany mobilny egzoszkielet do reedukacji chodu, oraz treningu w chorobach i uszkodzeniach układu nerwowego
Egzoszkielet z pacjentem w czasie terapii
Egzoszkielet Ekso GT to zaawansowany robot wykorzystywany w procesie neurorehabilitacji w Klinice Amed w Katowicach, znajdującej się w centrum Górnego Śląska. To urządzenie pozwalające na wymagający, specjalistyczny trening chodu, balansu ciała, równowagi, wstawania i siadania. Urządzenie zakładane jest na ciało pacjenta i pozwala na swobodne przemieszczanie się w czasie terapii. Dzięki wielu czujnikom rozmieszczonym w jego wnętrzu, każdy ruch i krok pacjenta jest monitorowany. Wyzwala to informację zwrotną dla samego pacjenta, jak i fizjoterapeuty, co pozwala na bieżąco korygować chód z dużą dokładnością. Pacjent pozostaje w czasie terapii cały czas w asekuracji fizjoterapeuty, dzięki czemu zapewnione jest pełne bezpieczeństwo. 
Pacjent w egzoszkielecie Ekso

Wskazania do zastosowania Ekso GT

Ekso GT poprzez swoją budowę pozwala na stabilizację i rehabilitację nawet z wysokimi urazami rdzenia kręgowego( do C5)Terapia w egzoszkielecie Ekso  GT w Klinice Amed w Katowicach stosowana jest w przypadku:
 • Urazów rdzenia kręgowego(całkowitych i niecałkowitych)
 • Urazów czaszkowo-mózgowych
 • Udarów niedokrwiennych i udarów krwotocznych
 • Udarów rdzenia kręgowego
 • Stwardnienia rozsianego
 • Zespołu Guillaina-Barrégo
 • Nowotworów rdzenia kręgowego i układu nerwowego
 • Innych schorzeń przebiegających z upośledzeniem funkcji chodu
Ekso dla pacjenta na wózku

Ograniczenia w stosowaniu Ekso GT

 • wzrost poniżej 150 cm
 • masa ciała powyżej 95 kg
 • duże przykurcze w stawach kolanowych i skokowych,
 • brak kontaktu z pacjentem,
 • poważne zaburzenia widzenia
 • całkowity brak stabilności w pozycji siedzącej
 • zakrzepica żył głębokich (DVT),
 • hipotonia ortostatyczna
 •  osteoporoza,
 • duża spastyczność
 • niekontrolowana Autonomiczna Dysrefleksja (AD).
 • rany i odleżyny
Pacjent w egzoszkielecie Ekso GT i fizjoterapeuta

Korzyści z zastosowania terapii w egzoszkielecie Ekso

Dzięki prowadzeniu terapii z wykorzystaniem egzoszkieletu Ekso jesteśmy w stanie bardzo efektywnie wykorzystać czas przeznaczony na terapię. W czasie jednej sesji pacjent wykonuje co najmniej kilkaset kroków w czasie których jakość chodu jest dobrze kontrolowana, a wspomaganie dobrane dokładnie do jego możliwości. Poprzez wielokrotne powtórzenia poprawnego wzorca, wykorzystujemy neuroplastyczność mózgu, aby nauczyć się na nowo chodzić.

W przypadku kiedy powrót do funkcji chodu nie jest możliwy ze względu na rodzaj uszkodzenia, w czasie terapii poprawie ulega wiele innych czynników, takich jak perystaltyka jelit, równowaga, odżywienie kości i mięśni, przyspieszenie metabolizmu. Trening z wykorzystaniem Ekso Gt w naszej Klinice to integralna część procesu rehabilitacji.

Ewolucja pacjenta z wykorzystaniem egzoszkieletu