Erigo Pro

Stół pionizacyjny z funkcją kroczenia i funkcjonalną elektrostymulacją.
Stół pionizacyjny Erigo Pro z pacjentem
Stół terapeutyczny Erigo Pro to pierwszy etap usprawniania, stosowany w naszej Klinice Amed w Katowicach. Dzięki zaawansowanemu mechanizmowi stopniowej pionizacji pozwala dostosowywać szybkość zmian położenia ciała do stanu i możliwości pacjenta. Pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi i układu krążeniowego mogą bezpiecznie rozpocząć proces usprawniania na bardzo wczesnym etapie. Zapobiega to negatywnym konsekwencjom braku pionizacji, takim jak odleżyny, zaburzenia odżywiania, zaburzenia ortostatyczne, czy też zakrzepica.
Erigo pro stół pionizacyjny wpinanie pacjenta

Wskazania do zastosowania Erigo Pro

Stół pionizacyjny Erigo Pro stosujemy w naszej klinice w Katowicach, jako pierwszy etap pionizacji i reedukacji chodu. W procesie neurorehabilitacji stosujemy go:
  • po udarach
  • po urazach rdzenia kręgowego
  • po operacjach onkologicznych
  • po złamaniach kręgosłupa
  • po urazach czaszkowo-mózgowych
  • w przypadku stwardnienia rozsianego
  • po operacjach, złamaniach
  • po długim unieruchomieniu
Pacjent na Erigo Pro