Katarzyna Frydrych-Mazur

dr n. med. Katarzyna Frydrych-Mazur

Dyrektorka medyczna Amed, specjalistka rehabilitacji, medycyny sportowej i pulmonologii

Wykształcenie i doświadczenie

Jestem specjalistką rehabilitacji medycznej, medycyny sportowej i pulmonologiem.

1990-1996r. – Wydział Lekarski w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej

W latach 1997-1999 rozpoczęłam pracę, jako młodsza asystentka na Oddziale Chorób Płuc Szpitala Miejskiego w Głuchołazach, gdzie w 2000 r. uzyskałam pierwszy stopień specjalizacji chorób płuc. W 1999r. rozpoczęłam pracę na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala MSWIA w Głuchołazach, gdzie w 2005r. uzyskałam specjalizację w zakresie rehabilitacji medycznej.

W pracy naukowej swoje zainteresowania rehabilitacją kardiologiczną łączę z medycyną sportową, badając tolerancję wysiłku pacjentów po przebytym zawale serca mięśniowego. W 2014r. uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie rehabilitacji medycznej na podstawie rozprawy “Porównanie efektywności rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów po zawale mięśnia sercowego ściany dolnej z uniesieniem odcinka ST i skutecznej angioplastyce wieńcowej leczonych w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych”. Rozwijając swoje zainteresowania i naukę, w 2019r. uzyskałam tytuł specjalisty medycyny sportowej oraz licencję lekarską PZPN.

Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie w Ochronie Zdrowia (Uniwersytet Ekonomiczny, 2007r.), Prawa w Medycynie (Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, 2006r.) oraz Medycyny Ubezpieczeniowej i Orzecznictwa (Uniwersytet Warszawski, 2017r.).

Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuję również do sporządzania opinii lekarskich i lekarsko-sądowych. W latach 2017-2020r. pełniłam funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach i w Gliwicach. Do profesjonalnej oceny stanu zdrowia pacjenta wykorzystuję specjalistyczny sprzęty diagnostyczno-rehabilitacyjne dostępne w klinice rehabilitacji funkcjonalnej AMED, takie jak: bieżnię do analizy chodu Zebris, Biodex System 4 PRO, Tergumed, platformę balansową Biodex SD, Lunę Emg, Lokomat, Egzoszkielet i wiele innych. Pozwala to na obiektywne dokumentowanie zarówno dysfunkcji narządu ruchu, jak i postępów rehabilitacji.

W zakresie moich szczególnych zainteresowań leży opiniowanie stanu zdrowia pacjentów po amputacjach kończyn, odpowiedni dobór zaopatrzenia ortopedycznego oraz opracowywanie profesjonalnego programu rehabilitacji.