Luna EMG

Aktywna rehabilitacja z wykorzystaniem EMG i biofeedbacku
Luna EMG grupa pacjentów
Luna EMG to urządzenie do rehabilitacji pacjentów z osłabieniem lub zanikiem mięśni, wykorzystujące sygnał EMG. Dzięki temu pacjent może być aktywny w procesie rehabilitacji nawet jeśli gołym okiem nie jest widoczny skurcz jego mięśni.
Sygnał EMG odczytywany jest z wykorzystaniem elektrod umieszczonych na wybranych grupach mięśniowych, a następnie pokazywany na ekranie lub telewizorze w czasie terapii.
Dzięki temu pacjent jest w stanie na bieżąco obserwować swoją pracę i postępy, wzmacniając zaangażowanie w proces terapii.
Dzięki różnym przystawkom, ruch wyzwalany przez EMG prowadzony jest w fizjologicznym zakresie dla różnych części ciała.
Pacjent na Lunie EMG

Zastosowanie Luny EMG w schorzeniach i incydentach neurologicznych

Urządzenie Luna poprzez swoje możliwości dostosowania do stanu pacjenta, wdrażana jest do rehabilitacji po urazach rdzenia kręgowego czy po udarach już na bardzo wczesnym etapie. Nawet pacjent który trafia do Kliniki Amed jako pacjent leżący jest w stanie z pomocą Luny rozpocząć aktywną rehabilitację. Jeśli tylko u pacjenta po udarze mózgu, urazie rdzenia kręgowego czy też innych schorzeniach występuje minimalna aktywność bioelektryczna mięśni, Luna EMG jest urządzeniem włączanym do terapii z bardzo pozytywnymi efektami.Również u pacjentów bez aktywności pod EMG wdrażamy ten sposób rehabilitacji, aby zapobiegać przykurczom w stawach i utrzymywać pamięć ruchową.
Pacjentka na Lunie EMG

Zalety stosowania Luny EMG w terapii

Cechami szczególnie korzystnymi przy zastosowaniu Luny w terapii neurologicznej, jest przekazywanie ciągłej informacji zwrotnej do pacjenta, ukazującymi postęp terapii. Poziom zaangażowania i dokładności przy wykonywaniu różnorodnych ćwiczeń jest doskonale widoczny dzięki obrazowaniu na wykresach, lub przekładaniu pracy pacjenta na ruch w grze czy zadaniu ruchowym. Pozwala to lepiej zrozumieć sens i wykonanie zadania, lepiej czuć skurcz mięśni i ruch w stawach. Interaktywność urządzenia pozwala urozmaicać długi i skomplikowany proces neurorehabilitacji, czyniąc go ciekawszym.Luna w naszej klinice stosowana jest u pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego, takich jak: udary, urazy rdzenia, stwardnienie rozsiane, polineuropatie i inne. Nasi fizjoterapeuci stosują ją również często u pacjentów z problemami ortopedycznymi, takimi jak stany pooperacyjne, leczenie kontuzji czy dysbalans mięśniowy.
Luna EMG feedback