Marek Król kardiolog

dr n. med. Marek Król

internista, kardiolog

Wykształcenie i doświadczenie

W roku 1991 ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

W latach 1991-1992 odbyłem staż podyplomowy w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach, a następnie podjąłem pracę na stanowisku młodszego asystenta w III Klinice Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej pod kierunkiem prof. T. Petelenza.

W roku 1994 złożyłem egzamin specjalizacyjny I stopnia z chorób wewnętrznych.

W roku 1994 wyjechałem na trzymiesięczne szkolenie z zakresu kardiologii inwazyjnej do Szpitala Uniwersyteckiego w Worms w Niemczech, po powrocie rozpocząłem wykonywanie zabiegów diagnostycznych w Pracowni Hemodynamiki Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach pod kierownictwem prof. J. Drzewieckiego.

W roku 1996 złożyłem egzamin specjalizacyjny II stopnia z chorób wewnętrznych.

W latach 1997-1998 podjąłem staż z zakresu kardiologii interwencyjnej w Institut Cardiovasculaire Paris Sud pod kierunkiem prof. M.C. Morice.

W czasie pobytu we Francji ukończyłem studia podyplomowe z zakresu kardiologii interwencyjnej na Uniwersytecie Val de Marne w Paryżu. Po powrocie rozpocząłem wykonywanie zabiegów terapeutycznych i jako pierwszy w Polsce, wprowadziłem do praktyki technikę dostępu metodą punkcji tętnicy promieniowej.

W roku 1999 złożyłem egzamin specjalizacyjny z kardiologii i uzyskałem stanowisko starszego asystenta w III Klinice Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach pod kierownictwem prof. M. Tendery. Dwa lata później uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy na temat stentowania wieńcowego u pacjentów ze świeżym zawałem serca. W tym samym roku podjąłem dyżury hemodynamiczne w I Oddziale Kardiologiczno-Angiologicznym Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Ustroniu, następnie w ośrodkach w Bielsku-Białej, Dąbrowie Górniczej i Mielcu.

Wykonywałem zabiegi angioplastyki wieńcowej na zaproszenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie, Klinicznego Szpitala Wojskowego we Wrocławiu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, a także Centrum Kardiologii Interwencyjnej w stolicy Bangladeszu – Dhace.

W latach 2006 – 2020 obejmowałem stanowisko ordynatora I Oddziału Kardiologiczno-Angiologicznego PAKS w Ustroniu. W codziennej praktyce wykonuję zabiegi angioplastyki wieńcowej i obwodowej tętnic kończyn dolnych, górnych, nerkowych i szyjnych. Jako jeden z pierwszych podałem dowieńcowo komórki macierzyste pacjentom po zawale mięśnia sercowego. Jako pierwszy w Polsce wykonałem zabieg udrożnienia prawej tętnicy wieńcowej metodą retrograde, z dojścia poprzez naczynia krążenia obocznego od lewej tętnicy wieńcowej.