fbpx

Wady postawy to problem dotykający blisko 60% populacji naszych dzieci i młodzieży.
Należy pamiętać, że wady postawy same nie ustępują – dzieci nie wyrastają z nich z
wiekiem.


Wady nieleczone utrwalają się i pogłębiają, doprowadzając do zaburzeń w sylwetce i
zdrowiu dziecka!


MediMouse jest innowacyjnym szwajcarskim przyrządem medycznym służącym do bezinwazyjnego
pomiaru krzywizn i zakresu ruchomości kręgosłupa. Badania odbywają się w płaszczyźnie czołowej
oraz strzałkowej. Wyniki pomiarów są rejestrowane i pokazywane w formie tabelarycznej oraz
graficznej. Pacjent uzyskuje pełną oraz dokładną informację na temat krzywizn i ruchomości
kręgosłupa – zarówno w całości, jak również w poszczególnych jego segmentach. Badanie naukowe
potwierdziły doskonałą niezawodność urządzenia oraz jego wysoki stopień zgodności z obrazami
rentgenowskimi. Informacje przekazywane do pacjenta są wyjątkowo czytelne oraz bardzo proste w
analizie. Regularne badania pozwalają na stałą obserwację sytuacji zdrowotnej pacjenta oraz
pokazują postępy podczas odbywanej terapii. Badanie kręgosłupa to wyjątkowa szansa na wczesne
wykrycie problemów i możliwość rozpoczęcia odpowiedniej terapii do bezinwazyjnego badania
kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej oraz strzałkowej.


Wykonywane badanie jest precyzyjne, szybkie oraz wolne od promieniowania!


Używany przez ponad 3000 szpitali, lekarzy, terapeutów i ośrodków zdrowia na całym świecie.

Badanie urządzeniem Medimouse to:
 Ocena zakresu ruchomości kręgosłupa oraz pomiary krzywizn w płaszczyźnie
czołowej i strzałkowej
 badania, których wyniki przedstawione są w postaci tabelarycznej oraz graficznej (2D

 • wizualizacja 3D)
   wyjątkowo czytelny przekaz informacji o stanie kręgosłupa – dzięki wizualizacji,
  dziecko chętnie ćwiczy i dba o swoje zdrowie
   edukacja połączona z prezentacją modeli kręgosłupa, która pozwala na lepsze
  zrozumienie problemu i zwiększenie świadomości odbiorcy
  Wydruk badania zawiera:
  >>> Płaszczyzna strzałkowa
   Obraz pochylenia i deformacji kręgosłupa
   Model kręgosłupa 3D
   Wyniki badania w formie tabelarycznej wraz z wartościami referencyjnymi
   Charakterystyka postawy kręgosłupa
  o Pozycja pionowa
  o Zgięcie
  o Wyprost
   Charakterystyka ruchomości kręgosłupa
  o Przejście z pozycji pionowej do wyprostu
  o Przejście z pozycji pionowej do zgięcia
  o Przejście z wyprostu do zgięcia
   Informacja specjalistyczna

o Ocena postawy (odcinkowa i miejscowa)
o Ocena jakości ruchomości kręgosłupa (odcinkowa i miejscowa)

>>> Płaszczyzna czołowa
 Charakterystyka ruchomości zgięcia bocznego kręgosłupa
 Model kręgosłupa 3D
 Obraz patologicznego zgięcia kręgosłupa


Badanie wykonywane jest przez certyfikowanych fizjoterapeutów