fbpx

Dolegliwości bólowe kręgosłupa są jedną z najczęstszych dolegliwości u dorosłych,
zmuszająca do szukania pomocy u lekarza – druga (po zakażeniach górnych dróg
oddechowych) przyczyna okresowej niezdolności do pracy.


Standardowe leczenie często przynosi ulgę, jednak nie uświadamia pacjenta o przyczynach i
konsekwencjach jego dolegliwości bólowych. Jest to najczęściej działanie przeciwbólowe, ale
nie usuwa prawdziwej przyczyny powstawania bólu. Ostatnie doniesienia wskazują, że
chociaż u wielu chorych następuje poprawa, to nawet 75% ma co najmniej jeden nawrót
dolegliwości bólowych, a u 72% po roku od jego wystąpienia, ból się nadal utrzymuje. Wielu
z tych chorych ma także ograniczoną sprawność. Zatem koszty związane z leczeniem chorób
spowodowanych siedzącą pracą rosną z roku na rok i znacznie przewyższają koszty
profilaktyki.

Czym jest metoda Mc Kenziego?


Metoda McKenziego jest systemem diagnozowania i leczenia opracowanym w latach
pięćdziesiątych przez Robina McKenzie. Jest uznana obecnie za najskuteczniejszą metodę
leczenia kręgosłupa a zarazem jest najczęściej stosowaną w Europie zachodniej USA i Nowej
Zelandii.


Podstawą metody jest badanie oparte się na opracowanych przez autora specjalnych
protokołach diagnostycznych, odrębnych dla każdego odcinka kręgosłupa oraz dla kończyn.
Badanie składa się z szczegółowego wywiadu, z którego terapeuta dowiaduje się o
zachowaniu objawów od początku trwania choroby oraz ich zmienności w cyklu dobowym,
najczęściej występujących obciążeniach codziennych, które zwykle są przyczyna
dolegliwości oraz badania przedmiotowego. Badanie przedmiotowe oparte jest na znajomości
wzorców bólowych (czyli charakterystycznej topografii objawów) oraz ich zmian w
odpowiedzi na ruchy testujące, ściśle określone przez procedurę badania. Dzięki dokładnemu
badaniu metoda jest zupełnie bezpieczna dla pacjenta, gdyż pozwala wyłonić pacjentów, u
których przyczyna bólu nie jest mechaniczna i skierować ich do dalszej diagnostyki. Metoda
jest także obiektywna i powtarzalna gdyż każdy terapeuta metody Mc Kenziego wykonuje
badanie w taki sam sposób.


Po badaniu terapeuta określa uszkodzenie u pacjenta kwalifikując go do jednego z
zespołów wyodrębnionych w metodzie. Większość uszkodzeń kręgosłupa należy do grupy
urazów mechanicznych tzn. przyczyna urazu leży w nadmiernych obciążeniach wywołanych
nieprawidłową pozycją lub działającej dużej siły uszkadzającej np. podczas wypadku. Zatem
leczenie także powinno być mechaniczne – przy pomocy ćwiczeń lub odpowiednio dobranej
pozycji. Terapeuta dobiera więc pacjentowi ćwiczenie (ustala jaki ruch wprowadza na
miejsce przemieszczone lub uszkodzone tkanki), które pacjent wykonuje samodzielnie w
domu, dzięki czemu nie jest on uzależniony od terapeuty i może sam sobie radzić ze swoją
chorobą. Tylko w niektórych przypadkach konieczna jest fizyczna ingerencja ze strony
terapeuty.

Podsumowując więc określmy co odróżnia metodę Mc Kenziego od
innych sposobów leczenia:

  • ocena stanu zdrowia na podstawie objawów bólowych, reakcji neurologicznych i
    zakresu ruchomości
  • precyzyjna kwalifikacja do zespołu chorobowego
  • możliwość samoleczenia (niezależność pacjenta)
  • szeroka edukacja pacjenta
  • badania oparte na opracowanych protokołach diagnostycznych (powtarzalność i obiektywność badania)