Najważniejsze informacje o specyfice rehabilitacji neurologicznej.

Image
5 January 2022

Konsultacja merytoryczna:

MGR FIZJOTERAPII

Katarzyna Hajduk-Parkitna

Najważniejsze informacje o specyfice rehabilitacji neurologicznej.

Neurorehabilitacja to wszelkie podjęte działania, mające na celu odzyskanie sprawności i umożliwienie samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu, pacjentom dotkniętym deficytami oraz chorobami neurologicznymi. Wcześnie podjęta rehabilitacja zdecydowanie zwiększa szansę na odzyskanie sprawności sprzed choroby lub incydentu neurologicznego.

Charakterystyka rehabilitacji neurologicznej.

W pierwszej kolejności przed rozpoczęciem rehabilitacji, należy dokonać szczegółowej diagnozy pacjenta, w celu ustalenia prawidłowego planu działań, dostosowanego do indywidualnych potrzeb chorego. W zależności od schorzenia oraz wynikających z niego dysfunkcji, dobierane są odpowiednie metody leczenia, urządzenia treningowe oraz zajęcia ze specjalistami.

Tak więc inaczej zostanie rozplanowana rehabilitacja po wystąpieniu udaru niedokrwiennego, udaru krwotocznego, uszkodzeniu rdzenia kręgowego, czy chociażby przy rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym.

Na rehabilitację neurologiczną, oprócz treningów z fizjoterapeutą, składają się również zajęcia z psychologiem, logopedą i lekarzami innych dziedzin, które pozostają niezwykle ważnym elementem rekonwalescencji pacjentów. Kompleksowość neurorehabilitacji wynika z faktu, że jej efekt nie opiera się jedynie na przywróceniu prawidłowej sprawności ruchowej. Wszelkie podjęte działania podczas leczenia, mają pomóc pacjentom skutecznie funkcjonować w społeczeństwie. Tak, by mimo uszkodzeń neurologicznych, mogli spełniać się w życiu prywatnym i zawodowym.

Przy wyborze odpowiedniej kliniki rehabilitacyjnej, należy kierować się przede wszystkim wysokimi kompetencjami specjalistów, dostępnością sprzętu do rehabilitacji neurologicznej oraz atmosferą panującą na miejscu. Profesjonalny fizjoterapeuta z wysoce rozwiniętymi zdolnościami interpersonalnymi potrafi skutecznie zachęcić pacjenta do dalszej pracy w chwilach zwątpienia. Wcześnie nawiązana nić zrozumienia między fizjoterapeutą a chorym, może pozytywnie wpłynąć na efekty leczenia.

Rehabilitacja po udarze i innych schorzeniach neurologicznych – kiedy jest konieczna?

W przypadku każdego schorzenia lub incydentu neurologicznego, rehabilitacja powinna zostać wdrożona jak najszybciej. Dla przykładu, rozpoczęcie współpracy z fizjoterapeutą, po udarze krwotocznym, w okresie 1 miesiąca po opuszczeniu szpitala, znacząco zwiększa szansę na powrót do dawnej sprawności oraz zredukowanie ryzyka nawrotu choroby.

Sporządzenie właściwego planu treningowego oraz dobranie odpowiednich metod usprawniających proces rehabilitacji, mają na celu jak najskuteczniejsze przywrócenie samodzielności pacjenta w codziennym życiu. Dla osiągnięcia jak najszybszych i najlepszych efektów, oprócz predyspozycji i nastawienia pacjenta, ważne jest, by przygotowany plan rehabilitacji, mógł pozwolić na efektywną współpracę wszystkich specjalistów, zajmujących się chorym.

Indywidualnie dostosowany plan leczenia, wynika nie tylko ze specyfiki objawów, które nastąpiły w rezultacie choroby lub wypadku. Ważnym elementem pozostają oczekiwania pacjenta, a także jego rodziny, wobec efektów, które chce osiągnąć, by pomóc mu powrócić do czynności społecznych i zawodowych sprzed wydarzenia neurologicznego lub w jak największym stopniu przybliżyć się do ustalonego poziomu funkcjonalności. 

Wskazania do niezwłocznego rozpoczęcia rehabilitacji neurologicznej to:

 1. udar:
  •  udar niedokrwienny,
  • udar krwotoczny (wylew),
 2. uraz czaszkowo-mózgowy,
 3. uszkodzenie rdzenia kręgowego,
 4. stwardnienie rozsiane,
 5. stwardnienie zanikowe boczne,
 6. choroba Parkinsona,
 7. Alzheimer,
 8. mózgowe porażenie dziecięce,
 9. stan po operacjach neurochirurgicznych,
 10. polineuropatie – uszkodzenie nerwów obwodowych, których przyczyną mogą być:
  • zatrucia zewnątrz- i wewnątrzpochodne,
  •   zmiany zapalne,
  •  zapalenie wielonerwowe o nieznanej etiologii,
  • zespół Guillaina-Barrego.

Rehabilitacja neurologiczna na Śląsku – jak przebiega w klinice AMED?

W ośrodku rehabilitacji AMED stosujemy szereg kompleksowych rozwiązań neurorehabilitacji, na podstawie najnowocześniejszych technologii, wiedzy i umiejętności najlepszych specjalistów medycznych w Polsce. Wszelkie zajęcia są dobierane indywidualnie, a także dostosowane do oczekiwań i predyspozycji naszych pacjentów. Korzystając z rehabilitacji neurologicznej w naszej klinice, możesz skorzystać z pomocy specjalistów w krótszym czasie, niż w przypadku poradni NFZ.

Współpracę z pacjentem rozpoczynamy od diagnostyki, przy pomocy takich badań jak:

 • wywiad lekarski i fzjoterapeutyczny,
 • badanie funkcjonalne,
 • badania EMG,
 • wykorzystanie platformy stabilograficznej,
 • analiza chodu na bieżni diagnostycznej,
 • badania izokinetyczne.

Do treningów wykorzystujemy nowoczesny sprzęt, ułatwiający proces rehabilitacji i wspomagający szybszy powrót do zdrowia:

 • LOKOMAT PRO 6 (orteza dolnych kończyn, umożliwiająca reedukację chodu),
 • LUNA EMG (robot rehabilitacyjno-diagnostyczny, zwiększający siłę mięśni, zakres ruchu i koordynacji),
 • ERIGO PRO (stół terapeutyczny, dający możliwość pionizacji oraz stymulację pacjenta, dzięki systemowi elektrycznych siłowników),
 • ARMEO SPRING (pomoc dla rekonwalescentów z niedowładem kończyn górnych),
 • PABLO (przeznaczony dla pacjentów z dysfunkcjami motorycznymi,
 • HAND OF HOPE (zmotoryzowany szkielet ręki, wspierający przy rehabilitacji po udarze z niedowładem kończyny górnej),
 • EGZOSZKIELET INDEGO (umożliwiający precyzyjną rehabilitację chodu).

Jednakże zajęcia z wyżej wymienionymi urządzeniami to tylko część indywidualnego planu treningowego. Każdy fizjoterapeuta pracujący z pacjentem nad jego sprawnym powrotem do zdrowia, prowadzą zajęcia oparte na następujących metodach:

 •  IBITA Bobath,
 •  PNF,
 •  elektrostymulacja funkcjonalna,
 •  wykorzystanie pionizatorów oraz urządzeń zaopatrzenia ortopedycznego,
 • trening funkcjonalny,
 •  terapia czaszkowo krzyżowa,
 • ortopedyczna terapia manualna,
 • pinoterapia,
 • techniki osteopatyczne.

Jeśli poszukujesz profesjonalnego ośrodka rehabilitacji neurologicznej w Katowicach, zapoznaj się z działaniami zespołu kliniki AMED.

BIBLIOGRAFIA

 • S. Lennon, M. Stokes, Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej, pod red. A. Kwolka, Wrocław, Elsevier Urban & Partner, 2009

 • Choroby XXI wieku – wyzwania w pracy fizjoterapeuty, pod red. M. Podgórskiej, Gdańsk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2017, s. 127-139