Nowoczesna neurorehabilitacja dzieci


Reedukacja chodu i trening lokomocji w urządzeniu Lokomat Pro 6
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami chodu, realizowana jest w Klinice Amed z wykorzystaniem robotów rehabilitacyjnych Lokomat Pro. To w pełni programowalne, zautomatyzowane ortezy pozwalające na intensywną, zaawansowaną reedukację chodu i aktywną pionizację małych pacjentów. Mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa, dystrofia, zaniki mięśniowe, udary, rdzeniowy zanik mięśni - to niektóre ze schorzeń, w przypadku których terapia w Lokomacie może przynieść wiele korzyści. W czasie terapii za pomocą wspomagania i odciążenia praca ortez dostosowywana jest dokładnie do możliwości pacjenta. Ruch kończyn jest cały czas monitorowany i korygowany, a następnie przekładany na gry i zadania ruchowe, które dziecko cały czas widzi na ekranie.
Dziecko na lokomacie

Terapia kończyn górnych z elementami zabawy
W rehabilitacji dzieci, u których występują dysfunkcje kończyn górnych, prowadzimy terapię z wykorzystaniem zaawansowanych urządzeń do interaktywnej terapii: Pablo Tyromotion i Armeo Spring. Ruch który wykonuje pacjent, przekazywany jest przez czujniki urządzenia do systemu, powodując ruchy przedmiotów i postaci w grach. Połączenie atrakcyjnego biofeedbacku, korekcji i odciążenia sprawia że proces rehabilitacji jest angażujący, a dziecko cały czas ma podgląd na swoje postępy terapeutyczne. Aktywność w czasie rehabilitacji jest dokumentowana, dzięki czemu zespół specjalistów może analizować i dostosowywać wymagania do możliwości dzieci ze schorzeniami takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, dystrofia czy choroby genetyczne.
Interaktywna rehabilitacja dla dzieci na Pablo

Interaktywna rehabilitacja całego ciała z robotem Luna EMG
Rehabilitacja dzieci wykorzystująca elementy gier i zabaw pozwala bardziej zaangażować małych pacjentów w proces terapii. Właśnie dlatego w naszej Katowickiej Klinice Amed wykorzystujemy urządzenia Luna EMG w rehabilitacji dzieci z różnymi schorzeniami, takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa, SMA i innymi. Dzięki biofeedbackowi dzieci mają ciągły podgląd na swoją pracę na ekranie, poprzez sygnał EMG. Dzięki wykorzystaniu tej technologii pacjent może prowadzić świadomie swój ruch, nawet jeśli siła mięśniowa jest bardzo niska(niewidoczna w czasie badania).
Dziecko na Luna EMG

Funkcjonalna elektrostymulacja osłabionych i porażonych mięśni
W przypadku osłabienia, lub zaniku mięśniowego powstałego na skutek chorób lub uszkodzeń ciała takich jak na przykład dystrofie, udary dziecięce, możemy wspomagać odbudowę mięśni szkieletowych poprzez ich zewnętrzną stymulację z wykorzystaniem urządzenia Stella BIO. Pozwala to w sposób funkcjonalny prowadzić elektrostymulację, również z kontrolą EMG i elementami gier.
Mechanizm działania Funkcjonalnej Eletrostymulacji dla dzieci