PABLO

Interaktywny system do rehabilitacji kończyn górnych z aktywnym biofeedbackiem.
Rehabilitacja na Pablo Tyromotion

Czym jest PABLO?

Pablo firmy Tyromotion to interaktywne urządzenie, składające się z czujników i przystawek, oraz systemu, służące do prowadzenia aktywnej rehabilitacji. Dzięki możliwości konfiguracji ustawienia czujników i zadań, proces rehabilitacji jest dostosowany i adekwatny do stanu pacjenta.

W czasie pracy z wykorzystaniem Pablo, pacjent wykonuje zadania nakierowane na zwiększanie zakresu ruchomości, poprawę koordynacji i dokładności. Dodatkowo system oferuje możliwość pracy nad funkcjami poznawczymi/kognitywnymi i skupieniem nad wykonaniem zadań.

Terapie w urządzeniu mogą z powodzeniem realizować dzieci i dorośli .

Rehabilitacja pacjenta w Pablo

W jakich przypadkach stosujemy PABLO?
Urządzenie Pablo jest jednym z elementów procesu rehabilitacji wykorzystywanym w naszej Klinice Amed w Katowicach w ramach terapii neurologicznej.Z jakimi schorzeniami pacjenci mogą korzystać z Pablo?  Ponieważ jest to urządzenie uniwersalne, ma szeroki zakres zastosowań. Najczęściej stosujemy je w przypadku pacjentów:
  • po udarach mózgu i rdzenia kręgowego
  • po urazach rdzenia
  • w neuropatiach
  • po interwencjach onkologicznych
  • po wypadkach komunikacyjnych
Rehabilitacja ręki w Pablo

W jakich problemach pomaga zastosowanie PABLO?
Ze względu na różnorodne zaburzenia pojawiające się w przypadku chorób i urazów układu nerwowego, zastosowanie PABLO jest bardzo zróżnicowane. Czujniki montowane na kończynach lub tułowiu pozwalają na trening stabilizacji ciała, umiejętność utrzymywania kończyn w określonym ułożeniu względem tułowia i względem siebie. Pacjent może ćwiczyć siłę ścisku ręki, zakresy ruchomości we wszystkich stawach kończyny górnej w obciążeniu i odciążeniu. Terapia może być prowadzona w pozycji siedzącej i stojącej. W miarę potrzeb pacjent może trenować symetrię, rytm, oraz naprzemienność ruchów kończyn górnych, ale także nóg.
Dziecko ćwiczy w Pablo