Paulina Gołda-Wojtynek psycholog

Paulina Gołda-Wojtynek

mgr psychologii, specjalizacja sądowo-kliniczna

Wykształcenie i doświadczenie

W Amedzie pracuję głównie jako specjalista w dziedzinie diagnozy neuropsychologicznej, trener technik
relaksacyjnych, promotor wiedzy z zakresu psychologii zdrowia oraz udzielam pomocy psychologicznej
w dziedzinie seksuologii. Ukończyłam liczne szkolenia i kursy wspomagające mnie w pracy z systemem
rodzinnym jak i indywidualnym klientem (np. mediacje rodzinne, trening i techniki antystresowe).
Podchodzę indywidualnie do pacjentów, w każdym szukam pozytywnych zasobów, które można wspierać
i rozwijać. Pracuję z osobami, które podczas rehabilitacji często mierzą się z całym spektrum problemów
natury emocjonalnej i psychicznej, związanych głównie z trudnym okresem adaptacji do nowej sytuacji,
pogorszeniem komfortu życiowego, często wymagają wsparcia, motywacji.
Podczas diagnozy neuropsychologicznej badam i oceniam funkcjonowanie poznawcze (czyli funkcje
wzrokowe, słuchowe, pamięci, uwagi, wykonawcze, kompetencje językowe) dorosłych po urazach
czaszkowo-mózgowych, udarach, z rozpoznaniem chorób neurodegeneracyjnych.
Realizuję się również jako specjalista z dziedziny psychologii w zakresie sądownictwa rodzinnego i
opiekuńczego. Prywatnie jestem fanem dobrego kina i ciężkiego brzmienia.

Wykształcenie:
- 2020- 2021 Uniwersytet SWPS w Katowicach, studia podyplomowe Neuropsychologia kliniczna i
diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym
- 2010-2011: GWSH w Katowicach, studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne
- 2007-2009: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Pomocy
Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii
- 2002-2007: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Psychologii i Pedagogiki, mgr psychologii,
spec. sądowo-kliniczna