Paweł Niewiadomski fizjoterapeuta

Paweł Niewiadomski

doktor nauk o zdrowiu, specjalista fizjoterapii

Wykształcenie i doświadczenie

Zajmuję się terapią indywidualną w zakresie medycyny sportowej, ortopedii oraz neurologii. Wiele szkoleń niżej wymienionych, które ukończyłem, pozwalają mi kompleksowo i holistycznie spojrzeć na dysfunkcje pacjenta i precyzyjnie dobrać skuteczny i bezpieczny program fizjoterapii.

Uczestnik wielu szkoleń z zakresu terapii manualnej, terapii tkanek miękkich, medycyny sportowej, rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej, jak i kardiologicznej:

Wykształcenie: 

13.01.2014r. Uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk o zdrowiu na podstawie rozprawy doktorskiej oraz po złożeniu wymaganych egzaminów – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2014-2018r. – Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie fizjoterapii po zrealizowaniu programu specjalizacji i złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów

2007-2009r. – Uzupełniające studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunek fizjoterapia

2004-2007r. – Studia licencjackie na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunek fizjoterapia

Kursy i szkolenia

Fascial Manipulation – Stecco method – Manipulacja Powięzi wg. Stecco

 • – Moduł 1A, 6-9.09.2019r.
 • – Moduł 1B, 11-13.10.2019r.
 • – Moduł 2A, 6-8.12.2019r.
 • – Moduł 2B, 17-19.01.2020r.

Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)

 • – Kurs podstawowy, 23 – 27.01.2008r. oraz 26-30.03.2008r.
 • – Kurs rozwijający IPNFA Advanced Course (Level 3A, 3B), 31.05 – 05.06.2010r.

Uzyskanie Międzynarodowego Tytułu Dyplomowanego Terapeuty Metody PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) egzamin praktyczny i teoretyczny – 2010r.

Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT) McKenziego

 • – Kurs A: kręgosłup lędźwiowy, 08-11.01.2009r.
 • – Kurs B: kręgosłup szyjny i piersiowy, 28-31.05.2009r.
 • – Kurs C: rozwiązywanie problemów warsztaty praktyczne, 27-29.11.2009r.
 • – Kurs D: rozwiązywanie problemów na poziomie zaawansowanym, warsztaty praktyczne, 18-21.03.2010r.
 • – Kurs E: mechaniczne diagnozowanie i leczenie kończyn, 11-12.12.2010r.

Uzyskanie Międzynarodowego Tytułu Certyfikowanego Terapeuty Metody MDT (mechanicznego diagnozowania i terapii) według McKenziego- egzamin uwierzytelniający, 13.11.2010r.

Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich

 • – Moduł I – Techniki Energizacji Mięśni część 1, 27-28.05.2011r.
 • – Moduł II – Techniki Energizacji Mięśni część 2, 02-03.09.2011r.
 • – Moduł III – Mięśniowo Powięziowe Rozluźnianie (Myofascial Release), 18-19.11.2011r.
 • – Moduł  IV – Techniki Aktywnego Rozluźniania (Active Release Technique), 10-11.02.2012r.
 • – Moduł V – Dysbalans mięśniowo-powięziowy, 20-21.04.2012r.
 • – Moduł VI – Terapia punktów spustowych (Trigger Point Therapy), 20-21.07.2012r.

Cykl szkoleń ukończony egzaminem, 31.07.2012r.

Medycyna Ortopedyczna według dr James’a Cyriax’a – instruktor dr Dirk Lamertijn (Belgia)

 • – Moduł I koncepcji obejmujący diagnostykę i leczenia stawu barkowego oraz kręgosłupa lędźwiowego, 11-15-11.2011r.

Terapia manualna wg koncepcji Platzmana – Kurs prowadzony przez Ger Platzman  z Instytutu Terapii Manualnej w  Amsterdamie (Holandia)

 •  – Moduł: I – mechaniczne badanie i leczenie kręgosłupa i stawów obwodowych oraz układu nerwowego, 04.2009r.
 • – Moduł II – mechaniczne badanie mobilizacja kręgosłupa i stawów obwodowych oraz układu nerwowego, 10.2009r.
 • – Moduł III – manipulacje kręgosłupa i stawów obwodowych, 04.2010r.
 • – Moduł IV – zaawansowane mobilizacje i manipulacje kręgosłupa, stawów obwodowych i systemu nerwowego, 04.2010r.

Cykl szkoleń ukończony egzaminem, 16.04.2010r.

Delikatna mięśniowo-powięziowa fibroliza z wykorzystaniem haków (crochetage) – Kurs prowadzony przez Michel Puyleart (Belgia) – Wrocław, 14-15.05.2016r.

NDS- Neurodynamic Solutions – Upper quarter cours on clinical neurodynamics – Kurs prowadzony przez Michael Shacklock (Australia), Katowice, 24-25.11.2014r.

NDS- Neurodynamic Solutions – Lower quarter cours on clinical neurodynamics – Kurs prowadzony przez Michael Shacklock (Australia), Katowice, 22-23.11.2014r.

Wykorzystanie USG w fizjoterapii – Warszawa Sutherland Medical Center, 30.01.2016r.

Kurs: Fizjoterapia dzieci ryzyka – 02-06.03.2016r.

Kurs: Zniekształcenia statyczne u dzieci i młodzieży, Katowice 23-27.09.2017r.

Kurs: Podstawy Farmakoterapii dla potrzeb fizjoterapii, Katowice, 09-13.06.2016r.

Kurs: Usprawnianie pacjentów  po udarze mózgu metodą NDT Bobath cz.1, 20-22.10.2008r.

Kurs: Kinesiology Taping – Warszawa 10-11.12.2007r.

Kurs: Stabilność – niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy niewydolności systemów stabilizujących, 7-8.05.2011r.

Kurs: Diagnozowanie i leczenie dysfunkcji miednicy – warsztat, Poznań, 20-21.07.2013r.

Kurs: Diagnostyka Funkcjonalna w chorobach ukł. krążeniowego i oddechowego, 17-21.06.2015r.

Kurs: Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania kończyn górnych, dolnych i tułowia,13 -15.11.2015r.

Uczestnictwo w I Ogólnopolskim Kongresie Fizjoterapeutów i Lekarzy Rehabilitacji: Metoda McKenziego i koncepcja PNF w pracy z pacjentem, 19-20.04.2010r.

Szkolenie: Trening okluzyjny i flossing w fizjoterapii i sporcie, 01-02.12.2018r.

REWALK – Basic clinical training, 26-27.09.2019r.

EKSOBIONICS – Clinical Competency level, 1.04.2013r.

Kurs: „Neurological therapy and diagnosis with Luna EMG robots”, 11.03.2017r.

Udział i prezentacja swojej pracy w sesji plakatowej na XIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej I Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Warsztaty – Nowoczesna reedukacja chodu pacjentów neurologicznych za pomocą zautomatyzowanej ortezy, 09.04.2011r.

 • I° Masaż klasyczny, 10.11.2005r. – 21.02.2006r.
 • II° Masaż leczniczy, 01.03-31.05.2006r.
 • III° Masaż sportowy, 01.03-31.05.2006r.Lokomat basic training, kwiecień 2019r.

  Lokomat advenced training, sierpień 2020r.

  Erigo trainer, maj 2019r.