fbpx

Próba wysiłkowa w Katowicach w AMED

Próba wysiłkowa w Katowicach w klinice AMED to oferta skierowana do piłkarzy, podczas którego można zdiagnozować nieprawidłowości pod kątem sprawności fizycznej. Specjaliści skupiają się przede wszystkim na ocenie wydolności fizycznej oraz tolerancji wysiłkowej. Na czym polega próba wysiłkowa? Ile trwa? Odpowiadamy.

Na czym polega próba wysiłkowa?

Próba wysiłkowa oznacza dla sportowców badanie elektrokardiograficzne podczas kontrolowanego wysiłku fizycznego. Może skupiać się na jednym lub kilku parametrach takich jak:

  • siła, moc i wytrzymałość mięśniowa,
  • szybkość,
  • wytrzymałość lub wydolność fizyczna,
  • gibkość, 
  • zręczność,
  • zwinność.

 

Kiedy próba wysiłkowa zostanie zakończona, specjalista jest w stanie ocenić zdolność organizmu do ciężkiej, długotrwałej aktywności z zaangażowaniem dużych grup mięśniowych. Z kolei tolerancja wysiłkowa skupia się na ocenie zdolności do wykonywania wysiłku w przypadku braku zaburzeń i zmian w pracy narządów wewnętrznych.

Badanie wysiłkowe przebiega pod ścisłym nadzorem specjalistów. W zależności od dyscypliny sportowej może przebiegać podczas wysiłku fizycznego na rowerku stacjonarnym czy też bieżni. Podczas badania wysiłkowego sportowiec ma przymocowane do klatki piersiowej elektrody rejestrujące pracę serca. Jest to podstawowa próba wysiłkowa.

Próba wysiłkowa na cykloergometrze

Próba wysiłkowa na cykloergometrze to badanie wykonywane na wspomnianym wyżej: stacjonarnym rowerku. Pozwala na ocenę zmian zachodzących w sercu podczas wysiłku fizycznego. Podczas próby wysiłkowej na cykloergometrze zwiększa się intensywność wysiłku co 3 minuty, na przykład: większy opór kół o 30 W przy obrotach 60/min.

Ile trwa próba wysiłkowa na cykloergometrze?

Jeżeli zastanawiasz się, ile trwa próba wysiłkowa na cykloergometrze, odpowiedź zależy od stanu zdrowia i wieku. Jednak w przypadku sportowców, gdy chcemy ustalić jedynie, jak wygląda ich wydolność fizyczna, wprowadzamy 6 minut wysiłku na poziomie submaksymalnym. Oznacza to, że przedział tętna podczas próby wysiłkowej na cykloergometrze powinien wynosić 120-170/min. Podczas testów bierzemy pod uwagę parametr VO2max, czyli maksymalny minutowy pobór tlenu w przypadku maksymalnego wysiłku.  Aby otrzymać obiektywne wyniki badań, próba wysiłkowa na cykloergometrze powinna być powtarzana.

Co daje nam badanie wysiłkowe?

Badanie wysiłkowe w przypadku sportowców umożliwia przede wszystkim ocenę wydolności fizycznej. Dzięki takim testom można wykryć nieprawidłowości serca podczas intensywnego wysiłku. Ponadto na podstawie obserwacji stanu pacjenta można wyznaczyć zakres wydolności, a następnie ustalić indywidualny plan treningowy, który specjaliści dopasują do możliwości sportowca.

Jak wygląda przygotowanie do testów wysiłkowych?

Testy wysiłkowe nie wymagają specjalnego przygotowania. Musisz jednak pamiętać o dobrym nawodnieniu, niespożywaniu posiłków przez 2 godziny przed badaniem, niepaleniu papierosów. Dodatkowo zanim nasi specjaliści wykonają testy wysiłkowe, przeprowadzą wywiad w celu upewnienia się, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do wykonania badania. 

Jeżeli pojawią się u pacjenta między innymi: duszności przy niewielkich wysiłkach, niewydolność serca, infekcje, ograniczenia kostno-stawowe, testy wysiłkowe nie zostaną zrealizowane.

Na czym polega ergospirometria?

Ergospirometria to zaawansowana odmiana próby wysiłkowej, którą stosuje się głównie u sportowców. Specjaliści mogą ocenić podczas takiego badania, jak aktywność fizyczna wpływa na wydolność krążeniowo-oddechową oraz metabolizm mięśniowy pacjenta. Ergospirometria pozwala na wskazanie indywidualnych progów i stref metabolicznych. Sprawdza się w szczególności w przypadku sportowców wyczynowych oraz amatorów. 

Ergospirometria umożliwia również wykrycie nieprawidłowości w obrębie pracy serca czy płuc. Zabieg nie wymaga specjalnego przygotowania. Musisz jednak wypocząć. Zaleca się również, aby przed badaniem nie spożywać kawy oraz herbaty. Ergospirometria wymaga odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. Przygotuj również ręcznik.

Jak przebiega badanie ergospirometryczne?

Badanie ergospirometryczne jest bardzo podobne do próby wysiłkowej. Zakłada również aktywność fizyczną z wykorzystaniem bieżni lub rowerka stacjonarnego. Pojawia się jednak pewna różnica. Badanie ergospirometryczne wymaga nałożenia maski tlenowej. Dalszy przebieg testów pozostaje bez zmian. Pacjent musi zdjąć górną część garderoby. Następnie zostaje podpięty do elektrod, który kontroluje poziom ciśnienia tętniczego krwi, czynności serca, zmian odcinka ST, wystąpienia zaburzeń rytmu i przewodzenia. 

Dodatkowo badanie ergospirometryczne umożliwia dzięki masce tlenowej analizę stężenia tlenu i dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. Pozwala to na określenie pojemności płuc. Jest to szczególnie ważne w przypadku sportowców i pozwala na ułożenie skutecznego planu treningowego. Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu!

Skip to content