fbpx

Rehabilitacja po udarze mózgu w Katowicach AMED-Klinika

Rehabilitacja po udarze mózgu ma na celu przede wszystkim przywrócenie utraconej sprawności. Nad terapią czuwają fizjoterapeuci oraz inni specjaliści z zakresu medycyny i rehabilitacji. Udar niedokrwienny i krwotoczny przynoszą poważne konsekwencje. Każdy pacjent musi mieć dobrany indywidualnie plan rehabilitacji po udarze. Jak możemy Ci pomóc? Odpowiadamy.

Co to jest udar mózgu?

Udar mózgu jest zespołem klinicznym, zagrażającym życiu pacjenta, który charakteryzuje się nagłymi objawami. W efekcie dochodzi do obumarcia części mózgu wskutek zatrzymania dopływu krwi do tkanki mózgowej. Wyróżnia się dwa rodzaje tego zdarzenia mózgowo-naczyniowego:

 • Udar niedokrwienny stanowi 80-85% przypadków. Ich etiologią są najczęściej zmiany w tętnicach domózgowych, zatory pochodzenia sercowego oraz inne nieustalone przyczyny. Polega na nagłym zablokowaniu dopływu krwi do mózgu. Udar niedokrwienny może ustąpić samoistnie, zanim dojdzie do nieodwracalnego urazu.
 • Udar krwotoczny (wylew) pojawia się rzadziej, ponieważ stanowi około 1/5 wszystkich przypadków. W tym przypadku dochodzi od pęknięcia ściany tętnicy mózgowej i wylania się krwi poza naczynia krwionośne. 

Udar niedokrwienny dotyka coraz większej liczby pacjentów

Udar mózgu jest jednym z najczęstszych powodów niepełnosprawności. Dlatego rehabilitacja po udarze powinna rozpocząć się jak najszybciej, by uniknąć trwałych konsekwencji choroby lub ich pogłębienia. Udar niedokrwienny dotyczy aż 85-90% pacjentów.

Rehabilitacja po udarze umożliwia pacjentom powrót do utraconej sprawności. Im szybciej rozpocznie się terapia, tym lepsze będą jej efekty. Indywidualnie dobrany program pozwala na polepszenie rokowań. Rehabilitacja po udarze mózgu trwa zazwyczaj 8 tygodni, chociaż wiele zależy od stanu pacjenta.

Coraz częstszą chorobą wśród naszych pacjentów jest TIA (przemijający atak niedokrwienny). To zaburzenie krążenia mózgowego ustępuje w ciągu 24 godzin. Jeżeli terapia nie zostanie jednak wdrożona w odpowiednim momencie, konsekwencje mogą być długotrwałe. Jednym z najpoważniejszych skutków TIA jest udar mózgu.

Dlatego w klinice AMED zapewniamy również terapię dla pacjentów po TIA (przemijający atak niedokrwienny).

Jak przebiega rehabilitacja po udarze mózgu?

Jak wspomnieliśmy, głównym celem terapii jest przywrócenie utraconej sprawności. Im wcześniej wdrożymy odpowiedni plan rehabilitacji po udarze mózgu, tym bardziej efektywne będą nasze działania. Nad efektami ćwiczeń czuwa zespół ekspertów składający się z fizjoterapeutów oraz innych specjalistów z zakresu medycyny i rehabilitacji. Rehabilitacja po udarze mózgu opiera się na:

 • wspólnym celu, czyli przywróceniu utraconej sprawności,
 • współpracy i zazębianiu się działań wszystkich członków zespołu,
 • indywidualnym planie rehabilitacji po udarze mózgu.

Rehabilitacja po udarze mózgu polega na łagodzeniu skutków, na przykład niedowładów, zapobieganiu przykurczom, deformacjom oraz zapobieganie spadkowi siły mięśni. Warto zaznaczyć, że zarówno rehabilitacja po udarze niedokrwiennym, jak i krwotocznym powinna być kompleksowa, ciągła i dopasowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Rehabilitacja po wylewie – warto rozpocząć jak najszybciej

Dlaczego rehabilitacja po wylewie powinna być wdrożona w ciągu 3 do 6 miesięcy od opuszczenia szpitala? Występująca w tym czasie, pourazowa plastyczność mózgu zwiększa szanse na powrót do sprawności sprzed wylewu. Dlatego tak ważna natychmiastowa reakcja i wdrożenie terapii.

W naszej klinice pomagamy zarówno pacjentom, którzy przeszli udar niedokrwienny, jak i krwotoczny, czyli wylew. Indywidualne podejście do pacjentów sprawia, że możemy osiągnąć jeszcze większe efekty. Jeżeli potrzebujesz pomocy specjalistów, ponieważ przeszedłeś wylew lub udar niedokrwienny, w klinice AMED znajdziesz potrzebne wsparcie.

Pamiętaj, rehabilitacja po wylewie lub mikroudarze zwiększa szansę na powrót do sprawności i redukcję ryzyka nawrotu choroby.

Udar – rehabilitacja w Katowicach w AMED-Klinika

Jeżeli ty lub ktoś z Twoich bliskich przeszedł udar, rehabilitacja jest niezbędna. Dzięki niej można nie tylko przywrócić utraconą sprawność, ale również zapobiec nawrotowi. Rehabilitacja po udarze krwotocznym i niedokrwiennym obejmuje takie metody oraz urządzenia jak:

 • LOKOMAT PRO 6, który jest w pełni automatyczną ortezą dolnych kończyn. To nowoczesne urządzenie umożliwia reedukację chodu z zachowaniem prawidłowych wzorców przy niedostatecznej sile mięśniowej.
 • EGZOSZKIELET EKSO GT służy do reedukacji prawidłowych wzorców chodu, który dodatkowo wspomaga stawianie stóp we właściwej pozycji.
 • EGZOSZKIELET INDEGO pomaga w rehabilitacji chodu przy zachowaniu zasad nauki ruchów motorycznych i reedukacji chodu.
 • ARMEO SPRING pomaga w rehabilitacji po udarze mózgu w przypadku niedowładu kończyn górnych. Jest przeznaczone dla pacjentów z całkowitą lub częściową utratą funkcjonalności ramienia.
 • PABLO pomaga w przypadku dysfunkcji motorycznych kończyn górnych, które pojawiają się po udarze.
 • ERIGO PRO to stół terapeutyczny, który umożliwia pionizację oraz stymulację pacjenta poprzez system elektronicznych siłowników.  W przypadku rehabilitacji po udarze krwotocznym lub niedokrwiennym daje szansę na dopasowanie ćwiczeń do indywidualnych potrzeb pacjenta, między innymi: wzorca ruchu kroczenia, szybkości ruchu kroczenia.
 • HAND OF HOPE jest zrobotyzowanym szkieletem ręki, który pomaga w rehabilitacji pacjentów ze po udarze z niedowładem kończyny górnej.
 • LUNA EMG jest robotem rehabilitacyjno-diagnostycznym, który wykorzystuje sygnały EMG do zaprogramowania treningu dostosowanego do możliwości pacjenta. Opiera się na skurczu kurczu koncentrycznym, ekscentrycznym, wykorzystywać dynamicznie zmienny opór do ćwiczeń izokinetycznych, izotonicznych, izometrycznych, z oporem elastycznym, ćwiczeń biernych oraz propriocepcji. Do głównych zadań Luny należy zwiększenie siły mięśni, zakresu ruchu i koordynacji.
Skip to content