Rezonans stochastyczny (SRT)

Terapia z wykorzystaniem zmiennych ruchów wibracyjnych w celu treningu równowagi i uwagi w szerokich zaburzeniach.
Rezonans stochastyczny ćwiczenie

Czym jest rezonans stochastyczny(SRT) i w jaki sposób działa na ciało człowieka?
W czasie zabiegu pacjent stojąc na płytkach SRT jest w sposób ciągły wytrącany z równowagi. Dzieje się to w sposób zmienny i nieharmonijny, dlatego pacjent cały czas musi zachowywać uwagę i pracować nad utrzymaniem równowagi, regulując napięcie mięśni. Układ nerwowy i układ ruchu są bez przerwy stymulowane do pracy poprzez zróżnicowane boźdzce odbierane przez receptory. Poprzez dodatkowe zaburzenia podstawowego wytrącania (pojęcie stochastyki), stymulacja jest jeszcze mocniejsza, a co za tym idzie czas przeznaczony na terapię wykorzystywany jest efektywniej.
Ćwiczenia na rezonansie stochastycznym

W jakich przypadkach stosujemy rezonans stochastyczny w Klinice Amed w Katowicach?

Rezonans stochastyczny (SRT) stosowany jest z powodzeniem zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.  Spektrum zastosowań SRT w Klinice Amed w Katowicach jest bardzo szerokie, zarówno jeżeli chodzi o zaburzenia układu nerwowego, jak i mięśniowo-szkieletowego, czy też o podłożu psychiatrycznym.

Są to m.in. :

 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Rekonwalescencja po urazowa
 • Osteoporoza
 • Zaburzenia równowagi o różnym podłożu
 • Terapia po operacjach
 • Zespoły bólowe
 • Uszkodzenia układu nerwowego( np. wypadkowe)
 • Zaburzenia sensoryczne
 • Zaburzenia o podłożu psychiatrycznym
 • Zaburzenia rozwojowe w wieku dziecięcym
Rezonans stochastyczny zdjęcie

Jakie korzyści możemy uzyskać przez zastosowanie rezonansu stochastycznego(SRT)?

Dzięki wdrożeniu rezonansu stochastycznego do procesu leczenia, możemy uzyskać wiele pozytywnych efektów terapeutycznych, m.in:

 • Poprawę równowagi
 • poprawę koordynacji ruchowej w statyce i dynamice
 • normalizację napięcia mięśniowego
 • poprawę uwagi
 • poprawę czucia głębokiego
 • poprawę jakości chodu
 • normalizację odruchów
 • pobudzenie metabolizmu układu nerwowego
Pacjentka na rezonansie stochastycznym